ربات Water Strider: حشره رباتیک هوشمند

2

ربات Water Strider می‌تواند روی آب راه برود و حتی بپرد و دارای یک مکانیسم الهام گرفته از حشرات بوده که می‌تواند حتی بدون ایجاد صدای چلپ‌چلوپ آب، بر روی یک سطح مایع ایستاده و بپرد. با ایجاد پاهایی که بالای آن اندکی خم شده و یک طراحی مبتنی بر حرکت حشرات آب‌پیما، این تیم موفق به ایجاد یک ربات شده است که قادر است نیرویی معادل ۱۶ برابر وزن بدن خود را ایجاد کرده و هیچ‌گونه اختلالی در سطح آب ایجاد نکند.

ویژگی‌ها:

وزن 68 میلی‌گرم
ارتفاع پرش 5.5 اینچ

تولیدکننده:

  • ساخت: محصول مشترک آمریکا و کره‌جنوبی 
  • نام سازنده: Harvard University, Seol National University

کلمات کلیدی:  ربات

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)