ربات RoboFly: ربات حشره هوشمند

0

ربات RoboFly یک ربات حشره هوشمند بوده که در حال حاضر تنها می‌تواند از زمین بلند شود و روی زمین فرود آید، اما این کار خود یک جهش بزرگ برای این نوع ربات‌ها محسوب می‌شود. RoboFly اندکی از یک خلال دندان سنگین‌تر است و از یک پرتو لیزر انرژی می‌گیرد. این ربات با استفاده از مدار کوچکی که در آن تعبیه شده است، انرژی لیزر را به انرژی الکتریکی کافی برای به حرکت درآوردن بال‌ها تبدیل می‌کند. زمانی که سلول فتوولتائیک آن از خط مستقیم دید لیزر خارج می‌شود، انرژی ربات تخلیه شده و فرود می‌آید اما محققان امیدوارند که به زودی بتوانند لیزر را هدایت کنند به نحوی که RoboFly بتواند به اطراف پرواز کند.

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور آمریکا 
  • نام سازنده: دانشگاه واشنگتن

کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, robofly, اخبار رباتیک, اخبار, ربات حشره, میکرو ربات, ربات نظامی, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)