ربات SwarmDiver: ربات گروهی هوشمند

0

ربات SwarmDiver مجموعه‌ای از ربات‌های گروهی بوده که می‌توانند به طور همزمان و به عنوان یک واحد هماهنگ عمل کنند. این مجموعه به راحتی از طریق یک کاربر روی سطح دریا کنترل می‌شود. هدف اصلی این فناوری در حال حاضر برنامه‌های نظامی و دفاعی است. این یک ربات هوشمند کوچک بوده و به راحتی قابل انعطاف است که می‌تواند در کنار ده‌ها تن از همکارانش کار کند و یک پیوست مکانیکی ایجاد کند.

ویژگی‌ها:

وزن 1.7 کیلوگرم
طول 75 سانتیمتر
زمان عملیاتی 2.5 ساعت
حداکثر مسافت 7 کیلومتر

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور آمریکا 
  • نام سازنده: Aquabotix

کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, swarmdiver, اخبار رباتیک, اخبار, ربات گروهی, ربات شناگر, ربات نظامی, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)