چهاردهمین ورکشاپ بین‌المللی فریم‌ورک‌های منطقی و معنایی با برنامه‌های کاربردی LSFA 2019

0

رویداد رباتیکچهاردهمین ورکشاپ بین‌المللی فریم‌ورک‌های منطقی و معنایی با برنامه‌های کاربردی LSFA 2019 یک ورکشاپ بین‌المللی برای تبادل ایده‌ها و شیوه‌ها برای فریم‌ورک‌های منطقی و معنایی با برنامه‌های کاربردی بوده که کمک می‌کند تا توسعه و همکاری بین صنعت و دانشگاه ایجاد گردد. این ورکشاپ تعامل شرکت‌کنندگان را از طریق جلسات فریم‌ورک‌های منطقی و معنایی با برنامه‌های کاربردی تشریح می‌کند که برای تسهیل گفتگو بین مخاطبان ورکشاپ و ارائه‌دهندگان از طریق ابزار، نظرسنجی‌ها، آموزش‌ها و بحث‌های تعاملی طراحی شده است.

تاریخ برگزاری:

  • 02 لغایت 04 شهریور ماه 1398

محل برگزاری:

  • ناتال، برزیل

ایمیل:


برچسب ها: 
کلمات کلیدی:  رباتیک, رویداد رباتیک, LSFA 2019

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)