ورکشاپ بین‌المللی شبکه سازی برای زندگی هوشمند NSL 2018

0

رویداد رباتیکورکشاپ بین‌المللی شبکه سازی برای زندگی هوشمند NSL 2018 یک ورکشاپ بین‌المللی برای به اشتراک گذاشتن دانش و نتایج در تئوری، روش شناسی و برنامه‌های کاربردی اثرات و چالش‌های شبکه‌ سازی برای زندگی هوشمند را فراهم می‌کند. نتایج ورکشاپ نتایج عملی و نظری است که سهم پایه‌ای برای توسعه شبکه سازی است.

تاریخ برگزاری:

  • 6 لغایت 8 آذرماه 1397

محل برگزاری:

  • پاریس، فرانسه 

برچسب ها: 
کلمات کلیدی:  رباتیک, رویداد رباتیک

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)