ربات تلگرام: تفسیر جامع قرآن

3

با این ربات تلگرام می‌توانید از معجزات قرآن، اذکار و دعاهای پیامبر اکرم، تفسیر قرآن و احادیث بهره‌مند شوید. همچنین دارای احادیث اهل سنت شامل: صحیح بخاری و صحیح مسلم بوده و می‌توانید از این احادیث نیز استفاده ببرید. در بیان کلی، رباتی جامع برای تمام مسلمانان اعم از شیعه و سنی است.

 آدرس تلگرام: TafsireQuranbot@ 


برچسب ها:  بات‌ تلگرام  - 
کلمات کلیدی:  تلگرام, ربات تلگرام, ربات تلگرام تفسیر قرآن, تفسیر قرآن, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)