ربات تلگرام: یادآوری کارهای روزمره

1

این ربات با ارائه راهکاری ساده (پس از تنظیم موقعیت جغرافیایی) امکان تنظیم هشدارها و یادآورهای مختلف را فراهم می‌کند. در واقع با مشخص کردن موضوعی که باید به شما یادآوری شود و زمان یادآوری، راس ساعت و تاریخ مشخص شده، هشداری از سوی این ربات صادر و پیش روی شما قرار خواهد گرفت.

 آدرس تلگرام: delorean_bot@ 


برچسب ها:  بات‌ تلگرام  - 
کلمات کلیدی:  تلگرام, ربات تلگرام, ربات تلگرام یادآوری, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)