ربات تلگرام: تلفظ به زبان‌های مختلف

3

این بات تلگرام، امکان تبدیل نوشته‌های شما به گفتار، در قالب بهره‌گیری از 84 زبان مختلف را فراهم می‌کند. امکان اضافه کردن این بات به گروه‌های مختلف نیز به‌ سادگی و با بازکردن پروفایل آن و انتخاب گزینه Add to group امکان‌پذیر است. فرمان /language به منظور تغییر زبان روبات، فرمان pronounce/ به‌منظور شنیدن تلفظ کلمه مورد نظر و فرمان ipa/ به‌منظور نمایش فونتیک کلمه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 آدرس تلگرام:  pronunciationbot@ 


برچسب ها:  بات‌ تلگرام  - 
کلمات کلیدی:  تلگرام, ربات تلگرام, بات تلگرام نوشتن به گفتار, نوشتن به گفتار, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)