ربات‌های خدماتی:

این ربات‌ها، به طور معمول کارهای کسل‌کننده، خطرناک و تکراری را از قبیل نظافت برای کمک در امور کارهای خانه انجام می‌دهند.

شکل بالا: ربات‌های خدماتی


لینک های مرتبط:
 ربات Ava 500: ربات همیار هوشمند
 ربات Cimon: ربات دستیار هوشمند
 ربات Giddel: تمیزکننده سرویس بهداشتی هوشمند
 ربات Suvie: ربات آشپز هوشمند
 ربات Emma: ربات فیزیوتراپیست هوشمند
 ربات Mabu: ربات مراقبتی هوشمند
 ربات Biki: ربات زیرآبی هوشمند
 ربات Wheeme: ربات ماساژور هوشمند
 ربات Promobot: ربات خدماتی هوشمند
 ربات Bleum: ربات انباردار هوشمند