ربات‌های خدماتی:

این ربات‌ها، به طور معمول کارهای کسل‌کننده، خطرناک و تکراری را از قبیل نظافت برای کمک در امور کارهای خانه انجام می‌دهند.

شکل بالا: ربات‌های خدماتی


لینک های مرتبط:
 ربات He Qing: ربات آشپز هوشمند
 ربات Maverick: ربات نقاش هوشمند
 ربات Octinion: ربات برداشت توت فرنگی هوشمند
 ربات Xiaodan: ربات دستیار هوشمند
 ربات WT-500: ربات زنجیردار هوشمند
 ربات Mega Hurtz: ربات حمل بار هوشمند
 ربات Mario: ربات خدماتی هوشمند
 ربات XLR-One: ربات شخصی هوشمند
 ربات Cutii: ربات چهار چرخ هوشمند
 ربات Misty: ربات همیار هوشمند