ربات‌های خدماتی:

این ربات‌ها، به طور معمول کارهای کسل‌کننده، خطرناک و تکراری را از قبیل نظافت برای کمک در امور کارهای خانه انجام می‌دهند.

شکل بالا: ربات‌های خدماتی


لینک های مرتبط:
 ربات Loomo: ربات دو چرخ هوشمند
 ربات Ziro: کیت رباتیک هوشمند
 ربات Tennibot: ربات جمع‌آوری توپ تنیس
 ربات SnowBot Pro: ربات برف‌روب هوشمند
 ربات Dolphin S100: ربات تمیزکننده استخر
 ربات Temi: ربات چهارچرخ هوشمند
 ربات RS26: ربات نظافتچی هوشمند
 ربات Xiaofa: ربات خدماتی هوشمند
 ربات TeleRetail: ربات پستچی هوشمند
 ربات Amy: ربات خدماتی هوشمند