ربات‌های مسابقه ای:

این نوع از ربات‌ها در دسته‌بندی‌های مختلفی قرار گرفته و در راستای ایجاد هیجان و رقابت بین یکدیگر می‌باشد. لذا این ساختار، جنبه سرگرمی داشته و دارای لیگ‌های جهانی است.


لینک های مرتبط: