ربات‌های مسابقه ای:

این نوع از ربات‌ها در دسته‌بندی‌های مختلفی قرار گرفته و در راستای ایجاد هیجان و رقابت بین یکدیگر می‌باشد. لذا این ساختار، جنبه سرگرمی داشته و دارای لیگ‌های جهانی است.


لینک های مرتبط:
 ربات Omron: ربات پینگ‌پنگ باز
 ربات Velociraptor: ربات شبه دایناسور
 ربات OutRunner: سریعترین ربات دونده جهان
 ربات MekaMon: ربات عنکبوتی شکل
 ربات Kuratas: جنگجوی غول پیکر
 ربات Robomintoner: ربات بدمینتون باز
 ربات Ganker: جنگجوی ماهر