ربات‌های نظامی:

ايده‌ي استفاده از ربات در ميادين نظامي چندان هم جديد نيست و به جنگ جهاني دوم باز مي‌گردد. نيروهاي آلماني با ارائه ميني تانک کوچک کنترل از راه دور goliath(جالوت) که حامل مقادير مواد منفجره بود، اقدام به تخريب ماشين‌آلات و نيروهاي دشمن مي‌نمودند. در جناح ديگر نيز روس‌ها با ربات مشابهي به نام teletank از اين روش سود مي‌برد. به طور کلي، ربات‌ها از حيث هدايت و کنترل به دو گروه خودمختار و کنترل‌شونده از راه دور توسط انسان، تقسيم‌بندي مي‌شوند. از آنجا که هوش مصنوعي هنوز آنقدر پيشرفت نکرده تا در مواقع حساس و موقعيت‌هاي جديد تصميم صحيح و سريع را بگيرد، انسان همچنان نقش مهمي را در هدايت و کنترل ربات‌هاي نظامي ايفا مي‌کند.

شکل بالا: ربات‌های نظامی


لینک های مرتبط:
 ربات XM1219: ربات نظامی هوشمند
 ربات MantaDroid: ربات زیرآبی هوشمند
 ربات JumpRoach: ربات سوسک پرنده
 ربات Nerekhta: ربات نظامی هوشمند
 ربات HullBUG: ربات زیردریایی هوشمند
 ربات Ripsaw: ربات نظامی هوشمند
 ربات Packbot: ربات زنجیردار هوشمند
 ربات Guardium: ربات نظامی هوشمند
 ربات MARCbot: ربات نظامی هوشمند
 ربات GuardBot: ربات کروی هوشمند