ربات‌های صنعتی:

این ربات‌ها براساس تعریف استاندارد ISO، بازویی است چند منظوره با امکان برنامه ریزی مجدد و کنترل خودکار، که حداقل در سه محور قابل برنامه پذیر می باشد. اینگونه ربات‌ها اغلب در صنعت و تولید انبوه کاربرد دارند. ذخیره چند موقعیت خاص در حافظه و حرکت به آن موقعیت‌ها در زمان‌های مختلف است. به طور مثال یک ربات که اشیا را از یک جا به جای دیگر منتقل می‌کند، احتمالاً از یک برنامه ساده بردار و بذار تبعیت می‌کند که براساس آن شی را از مکان اولیه برمی دارد و به نقطه دوم انتقال می‌دهد.

شکل بالا: بازوهای رباتیک صنعتی


لینک های مرتبط:
 ربات Neocortex: بازوی ربات هوشمند
 ربات Liam: ربات اپل هوشمند
 ربات Cruzr: ربات خدماتی هوشمند
 ربات Atlas: بهترین ربات انسان‌نما جهان
 ربات Eel: ربات مارماهی هوشمند
 ربات CarriRo: ربات تحویل بار هوشمند
 ربات J-deite RIDE: ربات تبدیل‌شونده هوشمند
 ربات Remus100: ربات زیردریایی هوشمند
 ربات Ballbot: ربات تک چرخ هوشمند
 ربات Heron: ربات قایق هوشمند