ربات‌های صنعتی:

این ربات‌ها براساس تعریف استاندارد ISO، بازویی است چند منظوره با امکان برنامه ریزی مجدد و کنترل خودکار، که حداقل در سه محور قابل برنامه پذیر می باشد. اینگونه ربات‌ها اغلب در صنعت و تولید انبوه کاربرد دارند. ذخیره چند موقعیت خاص در حافظه و حرکت به آن موقعیت‌ها در زمان‌های مختلف است. به طور مثال یک ربات که اشیا را از یک جا به جای دیگر منتقل می‌کند، احتمالاً از یک برنامه ساده بردار و بذار تبعیت می‌کند که براساس آن شی را از مکان اولیه برمی دارد و به نقطه دوم انتقال می‌دهد.

شکل بالا: بازوهای رباتیک صنعتی


لینک های مرتبط:
 ربات David: ربات انسان‌نمای هوشمند
 ربات Biki: ربات زیرآبی هوشمند
 ربات Bleum: ربات انباردار هوشمند
 ربات DXR 130: ربات تخریبگر ساختمان
 ربات Ero: ربات بتن‌خوار هوشمند
 ربات PowerDolphin: ربات زیرآبی هوشمند
 ربات ACM-R5H: ربات مارگونه هوشمند
 ربات Neocortex: بازوی ربات هوشمند
 ربات Liam: ربات اپل هوشمند
 ربات Cruzr: ربات خدماتی هوشمند