ربات‌های سرگرمی:

همانطور که از نامشان پیداست، رباتی است که برای استفاده در تولید و یا خدمات داخلی ساخته نشده است، و تنها برای لذت بردن انسان است. همچنین می‌توانند در زمینه هنرهای رسانه‎‌ای که در آن هنرمند با ارتباط برقرارکردن ربات، می‌تواند واکنش‌ها را ببیند و عکس‌العمل مدنظر را اعمال نماید.

شکل بالا: ربات‎های سرگرمی


لینک های مرتبط:
 ربات BionicWheelBot: ربات عنکبوتی هوشمند
 ربات KicoBox: ربات آموزشی هوشمند
 ربات Laika: ربات سرگرمی هوشمند
 ربات Maze Breaker: ربات اسباب بازی هوشمند
 ربات Xperia: ربات اجتماعی هوشمند
 ربات Danovo: ربات اجتماعی هوشمند
 ربات iPal: ربات سرگرمی برای کودکان
 ربات Fritz: ربات سر هوشمند
 ربات Mebo: ربات شش چرخ هوشمند
 ربات Trump: ربات سخنگوی ترامپ