ربات‌های آموزشی:

همواره آموزش، رکن مهمی در مباحث علمی و کلا تمام مسائل بشر امروزه، محسوب می‌شده و می‌شود. باید توجه داشت، در دنیای امروز، فناوری‌های پیشرفته در زندگی روزمره انسان نیز به تدریج جای خود را باز نموده و کم‌کم تمام ابعاد زندگی ما انسان‌ها را در برخواهد گرفت. لذا ربات‌ها نیز ازین امر مستثنی نیستند و باید در جهت ترویج علوم مختلف از آنها استفاده نمود. ربات‌های آموزشی نیز، از جایگاه والایی در جهت تعلیم و آموزش منابع علمی بکار گرفته می‌شود.


لینک های مرتبط:
 ربات Aflac: گجت رباتیک هوشمند
 ربات MonsterBorg: کیت رباتیک هوشمند
 ربات Ziro: کیت رباتیک هوشمند
 ربات Qoopers: ربات فلزی هوشمند
 ربات BeanQ: ربات سرگرمی هوشمند
 ربات Curo: ربات ماژولار هوشمند
 ربات Dobi: ربات اسباب بازی هوشمند
 ربات Qrio: ربات انسان‌نما هوشمند
 ربات Lynx: ربات خانگی هوشمند
 ربات n Tag Movi: ربات اسباب بازی هوشمند